Spara på banken

I mitten av 80-talet avreglerades kreditmarknaden i Sverige och sedan dess har det bidragit till att många nya finansiella företag samt nya banker har påbörjar sin verksamhet. De flesta erbjuder också lån och sparkonton och det är viktigt att man läser eller tar reda på så mycket information som möjligt om regler och förmåner innan man bestämmer sig för att bli kund. Då det inte bara finns banker utan även andra finansiella aktörer, så kan det både bli mer eller mindre fördelaktigt för kunderna. Därför ska detta beskrivas närmare i denna artikel. För det första bör man veta exakt vad en bank står för och hur den fungerar.

Bank eller finansbolag

Man talar om exempelvis banker och finansbolag. Finansbolag har emellertid inte kravet att uppfylla samma saker som en bank. Det finns även något som kallas kreditmarknadsbolag som också berörs av insättningsgarantin och fordrar ett tillstånd av Finansinspektionen. Här får man dock inte spara mer än vad insättningsgarantin täcker, vilket är 100 000 Euro.

För att få kallas bank juridiskt sett, måste bolaget alltså uppfylla vissa krav.

  • För det första måste banken ha fått tillstånd av Regeringen och Finansinspektionen att få kallas bank och driva den typen av verksamhet.
  • Banken måste ingå i Riksbankens betalningssystem som kallas RIX. Detta betalningssystem innefattar möjligheterna att göra digitala transaktioner, både mellan banker, Riksgälden och övriga clearingorganisationer.
  • När det fordras ett lån av Riksbanken, måste banken kunna låna av denna.
  • Ingen får nekas varken sparkonto eller lönekonto om man är svensk medborgare. Dock finns det vissa undantag om personen i fråga har begått terroristbrott, sysslat med penningtvätt eller annan grov kriminalitet. I övrigt kan vem som helst ha ett konto hos en bank.

Finansbolagens huvudsysselsättning är att frigöra kapital gentemot personer eller företag. Här behövs således inga direkt särskilda tillstånd för att bedriva verksamheten. Det enda tillståndet som fordras är om bolaget bedriver utlåning. Detta kan röra sig om leasing, avbetalningslösningar eller factoring. Man kan också erbjuda konsumentkrediter inom alla möjliga olika branscher. Ett finansbolag är inte omfattat av den s.k. insättningsgarantin och därför kan det vara riskabelt att spara sina pengar där om företaget skulle gå i konkurs.

Varför ska man spara på banken?

Om man har ett sparkonto hos en bank, ska man veta att det omfattas av insättningsgarantin som är statlig. Detta är till för att ge kunderna trygghet och försäkra dem om att, om banken går i konkurs, får man en ersättning på ett maximalt belopp på ca 1 miljon kronor. Folk som har haft mer på sitt konto än så, riskerar dock att förlora på det men i det stora hela är det trots allt en säkerhet för gemene man.

Alla har rätt att öppna ett sparkonto trots eventuella skulder hos Kronofogden eller näringsförbud. Dock kan man få problem om man har begått grova brott eller utfört penningtvätt. Det är samtidigt både enkelt och smidigt att ha ett sparkonto och ett lönekonto på samma bank, då man snabbt kan föra över pengar mellan kontona. Med internets intåg, erbjuder nu de flesta banker internetbanker där man själv styr och ställer över sina in-och utbetalningar, konton och lån.

Bankerna har högre krav på sig

En bank kontrolleras mer intensivt av Finansinspektionen än kreditbolag utan bankstatus. Förvisso sker kontrollerna löpande av alla finansiella bolag men banker speciellt, har ögonen på sig. Det Finansinspektionen gör är att granska kreditrisken hos banken, redovisningar, marknadsrisker osv. Detta är speciellt viktigt för att undvika att försätta landet i en finansiell bankkris, men även kunderna gynnas av det.