Spara till barn

Många föräldrar glömmer tyvärr bort sina barn när det rör sig om sparande inför deras framtid. Man kanske drar slutsatsen att vägen in på arbetsmarknaden är enkel och i Sverige är dessutom studier gratis, åtminstone om man pratar om avgifter. Resten brukar de flesta låna ihop från CSN. Men vad de flesta inte tänker på är att vägen till försörjning kanske inte alltid är så enkel och studielån måste dessutom betalas tillbaka. Inte sällan kan man också hamna vid ett vägskäl senare i livet och då skulle det sitta fint med lite sparade pengar.

Spara lätt, spara rätt

Om man sparar ska man se till att göra det på rätt sätt. Då blir allt mindre komplicerat i framtiden. Inte sällan är föräldrars sparande både ogenomtänkt och fel. De vanligaste ändamålen som folk har sparat till för sina barn, har hitintills varit den första bostaden, hjälp till studier och körkort. Just när det gäller lägenheten, är detta oerhört viktigt. Det är nämligen var man bor som också avgör valet av jobb och framtidsutsikter samt karriär idag. Än så länge ligger storstäderna närmare ett större urval av yrkesmöjligheter och mycket av sparandet som de flesta föräldrar ägnar sig åt, täcker inte ens 10% av summan för en bostad i de större städerna.

Man har uppskattat att majoriteten också sparar i räntepengar, vilket inte ger speciellt mycket i slutändan. Räntorna är osäkra och kan ”ätas upp” beroende på hög eller låg inflation. Detta är också en sak som bankerna bör informera om.

Många ekonomer menar att det är bättre att spara mer pengar ju yngre barnet är och dra ned på sparandet ju närmare man kommer köpet eller studierna. Dessutom bör man jämföra alternativen och se hur låga eller höga avgifter och skatter som man står för. Ju lägre desto bättre.

Fonder

Att spara i fonder kan vara en bra idé. Tillväxtfonder eller Sverigefonder kan vara en lämplig investering och om föräldrarna samtidigt öppnar en kapitalförsäkring i sina egna namn, har man större koll på sparandet och investeringarna tills bostadsköpet börjar närma sig.

För dem som inte har råd att spara

Trots att Sverige länge varit ett relativt klyftlöst land, så är klyftorna på väg tillbaka. Idag finns flera fattiga än för 20 år sedan och detta har också stor effekt på barnens sparande. Andelen fattiga ökar i samhället och de har inte råd att spara alls till sina barn. Man tror att det handlar om ca 20% och detta är ingen liten siffra. Men även där kan man faktiskt göra något som är bättre än inget. Barnbidraget är räddaren i nöden och kan åtminstone användas till en liten del.

Spara i vilket namn?

När man öppnar ett sparkonto eller dylikt åt sitt barn, kan man antingen starta kontot i sitt eget namn eller i barnens. Om det står i föräldrarnas namn, disponerar man fullt ut över det tills man tar ut pengarna åt barnet. I sådana fall bör man även skriva ett testamente så att pengarna inte förfaller på ens make/ maka eller ett annat barn än det man sparar åt.

Om man istället öppnar konto i sitt barns namn, ska detta undertecknas av en eller båda föräldrarna, d.v.s. förmyndarna. Olika banker har olika regler för detta och det gäller att kolla upp vilket som är det mest förmånliga. Ibland är det så enkelt att man kan öppna konto via internetbanken.

Sist men inte minst ska det bestämmas om vem som disponerar kontot. Oftast är det båda föräldrarna men i vissa fall kan det göras till en av föräldrarna, via en fullmakt.